Landschapsonderhoud

Houtwallen, houtsingels, kleine bosjes. We hebben er veel van in onderhoud. Ons uitgangspunt hierbij is het in stand houden van de ecologische en landschappelijke waarde. Om deze waarden op zowel de korte als de lange termijn te optimaliseren, moet gezorgd worden voor een evenwichtige beplanting. Dit bereik je door zorgvuldig de toekomstbomen te kiezen en op het juiste moment struiken en bomen vrij te zetten. Door regelmatig onderhoud is (bijna) kaalslag van de beplanting, zoals je dat tegenwoordig vaak ziet, niet nodig. Met regelmatig kleine ingrepen bereik je snel een evenwichtige beplanting.

Om de ecologische waarden van de beplanting te vergroten proberen we vaak het vrijgekomen snoeiafval ter plekke te verwerken door mooie houtrillen en houtstapels te maken. Vogels en kleine zoogdieren maken hier altijd dankbaar gebruik van. Als er te veel takken vrijkomen dan kunnen we de takken eventueel versnipperen. De houtsnippers kunnen indien gewenst in één gang worden afgevoerd.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.