Takken fors inkorten? Geen goed plan.

Uit deze kastanje bij de voormalige pastorie in Vierhuizen in Groningen is tijdens de stormen in februari een grote top gewaaid. Zoals bij veel stormschade is er vaak een onderliggende oorzaak. Zo ook in dit geval. Bij nadere inspectie bleek dat de beschadigde tak in het verleden flink was ingekort. In de loop der jaren was een groot deel van het onderliggende hout afgestorven. De tak die zich op de stomp had ontwikkeld tot nieuwe top werd aan de basis ondermijnd door het afgestorven hout. De storm werd de top uiteindelijk fataal. In plaats van de tak fors in te korten had deze beter uitgelicht kunnen worden. Kort door de bocht betekent dit dat een deel van de takken tot maximaal polsdik worden ingekort. Dat had een hoop schade gescheeld en de natuurlijke vorm van de boom was beter behouden gebleven.